Stručno mišljenje

Recenzije

Slikovnice autorice i urednice dr. sc. Martine Markov (i suradnika) interdisciplinarno su djelo kojim autorica pokazuje sofisticiran pristup izboru likova i njihovoj transformaciji iz književno-umjetničkoga stila u znanstveno-popularni stil. Tako ćemo galeba Marka upoznati kao glavni lik priče, koji u stvarnome svijetu, prikazanom u završnom dijelu ove interdisciplinarne slikovnice, ima karakteristike koje postaju osobine lika. Galebovi „često lete i daleko od morskih obala, ali se uvijek vraćaju na ta svoja zavičajna mjesta. Galebovi jesu tipično morske ptice ili ptice pomorci, ali će ipak češće pratiti velike rijeke sve od ušća do duboko u kopno, nego što će se uputiti na daleku pučinu“ (Ladan, Etymologicon, 2006; 260). Tako pustolov, galeb Marko, leti, proučava, znatiželjno promatra, postavlja pitanja, predviđa i daje ključne informacije te iznosi zaključak. Pustolovine galeba Marka smještene su u čudesan svijet zaštićenih područja Republike Hrvatske (Telašćice, Vranskoga jezera, Krke, Biokova, Mljeta i Lastovskoga otočja). Autorica stavlja naglasak na autentičnost prirodnih ljepota, a mi prepoznajemo obrazovnu valjanost ponuđenoga materijala u kulturološkom i ekološkom kontekstu obrazovanja.
Biološka i krajobrazna raznolikost Hrvatske motiv je autorici i urednici Martini Markov za stvaranje ovih vrijednih slikovnica, odnosno mogućih metodičkih predložaka za upoznavanje jedinstvenih ekosustava koji su prirodna baština Republike Hrvatske te intervencije čovjeka u te sustave, kao i posljedice te intervencije. Učenici u primarnom obrazovanju s pomoću ovih predložaka upoznat će se s raznolikošću ekosustava i staništa te bogatstvom flore i faune Jadranskoga mora i šireg primorskog krajolika.
Slikovnice su pisane stilom bliskom književno-umjetničkom stilu, ali se u njima promiče prirodoslovna pismenost i njezin znanstveni kontekst. Na taj se način sinergijski zahvaća i omogućuje razvoj prirodoslovne i čitalačke pismenosti.
Ovaj tekst obiluje opisima prostora, pripovijedanjem, objašnjavanjem i nudi dobru podlogu za strukturiranje rasprave o opisanoj temi te uočavanje promjena koje u prirodi izaziva ljudska aktivnost.
Poučavatelj na temelju tih predložaka može strukturirati metodički instrumentarij kojim će afirmirati prirodoslovna znanja, razumijevanje teksta i donošenje odluka te zauzimanje stavova o suživotu čovjeka i prirode.
Dobar će stručnjak u ovim slikovnicama prepoznati kvalitetan sadržaj prirodoslovnog znanja te kontekst u kojem je moguće ostvariti ishode povezane s razvojem čitalačke i prirodoslovne pismenosti. U metodičkome kontekstu uočavamo potencijal za istraživački pristup i razumijevanje prirodoslovnih pojava i zakonitosti. Situacije opisane u ovim slikovnicama precizno su izdvojene iz stvarnoga svijeta.
Originalnost ove višedijelne slikovnice jest u tome što na kraju svakoga sveska daje smjernice o tome koja pravila i propise valja poštivati jer su utvrđeni oblici ponašanja koji će omogućiti opstojnost suživota čovjeka i prirode.
Autorica nastupa i kao poučavateljica jer na kraju svake slikovnice eksplicite daje upute djeci i roditeljima o tome kako postati čuvar prirode i okoliša.
Budući da je izdanje prevedeno i na engleski jezik, ono omogućuje upoznavanje bogate prirodne baštine Hrvatske mnogim zainteresiranim čitateljima. Riječ je o duboko promišljenom konceptu kojim se promiče prirodna baština na djeci blizak način koji nužno ne podrazumijeva metodički kontekst. Dijete, čitajući ove slikovnice, promišlja o svom odnosu prema prirodi suživljavajući se s personificiranim galebom ili likom iz morskih dubina – likom kojemu je do prirode iznimno stalo.
Držimo iznimno vrijednom autoričinu rečenicu koja je upućena mladom čitatelju: „Ispričajte ovu priču svojoj rodbini i prijateljima i prenesite im njenu poruku.“
Tako se potiče širenje spoznaja od osobnoga konteksta prema širem društvenom kontekstu, sve do globalnoga. Autorica Martina Markov piše: „Uživam pisati priče za djecu i vjerujem da svojim slikovnicama čitateljima već od najranije dobi mogu približiti ideju o poštovanju i očuvanju prirode koja nas okružuje. Želim ih ponukati na istraživanje i ukazati na bogatu bioraznolikost naših parkova prirode.“ Zaključujemo da je ovom edicijom uspjela u svomu naumu.

doc. dr. sc. Martina Kolar Billege
Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet

U ovim nas slikovnicama autorica kroz pustolovine galeba Marka vodi i upoznaje s dijelom prirodnih posebnosti Republike Hrvatske. Upoznajemo zaštićena područja vođenjem kroz nacionalne parkove ili parkove prirode u primorskom kraju.
Odabrala je zanimljiv glavni lik, galeba Marka koji leti i upoznaje te krajeve, a nama dočarava svoje susrete i doživljaje u biljnom i životinjskom svijetu određenoga podneblja. Upravo ta personifikacija likova, njihov govor, dijalozi, monolozi, pitanja i pripovijedanje čine originalnost ovih slikovnica.
Svakom će čitatelju / učeniku zanimljiv stil pisanja biti motivacija da zajedno s galebom Markom istražuje i upoznaje prirodne ljepote Republike Hrvatske, floru faunu odabranoga odredišta.
Galeb Marko postaje naš vodič i prijatelj u prvim rečenicama. S povjerenjem prihvaćamo njegovo vođenje i s nestrpljenjem iščekujemo susrete, opise krajolika kojima putuje i dijeljenje spoznaja do kojih je došao.
Zanimljive, i učenicima prihvatljive, ilustracije dopunjuju sadržaj. Mogu se iskoristiti za opisivanje i stvaranje nove priče prema poticaju.
Pohvalno je što se na kraju svake slikovnice nalazi prilog o likovima: njihova imena iz priče, ali i stvarnog biljnog i životinjskog svijeta s kratkim poučnim rečenicama o: staništu, izgledu, hranjenju, rasprostranjenosti, posebnostima…
Posebice pohvaljujem i sažetak s osnovnim podatcima o nacionalnom parku i parku prirode, kroz koji smo putovali s galebom Markom te Bonton za svako odredište. I u tim ćemo rečenicama dobiti podsjetnik i poticaj za razvijanje poštovanja prema prirodnoj, društvenoj i kulturnoj sredini te odgovoran odnos prema okolišu. To će doprinijeti i oblikovanju pozitivnog vrijednosnog odnosa prema živim bićima i prirodi kao cjelini.
Primjenu ove slikovnice vidim u nastavi kao važan metodički artefakt svih predmeta u razrednoj nastavi i ostvarenju postavljenih ishoda za te predmete unutar područja, domena i tema. U nastavi prirode i društva učenici će tijekom poučavanja moći nadopuniti svoja znanja o prirodnim posebnostima Republike Hrvatske. Slikovnice mogu biti poticaj za istraživačku nastavu, projekte i sl.
U nastavi hrvatskoga jezika, uz motivaciju i interpretaciju, one mogu biti poticaj za stvaranje nove priče, pripovijedanje, opisivanje, dramatizaciju, ali i za uvježbavanje jezičnih sadržaja.
Mislim da će svaki učitelj, imajući na umu integracijske – korelacijski sustav, s radošću primijeniti ove slikovnice u osmišljavanju nastavnih sati jer su primjenjive u svim etapama sata.
Pohvalno je što ove slikovnice potiču i znatiželju za otkrivanjem pojava u prirodnoj i društvenoj zajednici te učenicima šire vidike u zajedničkom letu s galebom Markom.

Katarina Franjčec, mag.prim.educ,
učiteljica savjetnica OŠ Tina Ujevića, Zagreb

U slikovnicama Martine Markov Pustolovine galeba Marka susrećemo pravi glazbeni hrvatski jezik, bogatstvo njegova rječnika, čaroliju i moć njegova izričaja. Susrećemo zapise o prirodi, zemljopisu, biologiji, krajolicima, nacionalnim i parkovima prirode, ljepoti i odnosu prema okolišu. Ovi edukativni sadržaji proizlaze iz činjenice da je Autorica po izobrazbi biolog, a po orijentaciji istraživač kopna, planina, podmorja, a dodatno i duše i svijeta djece. A kad zastanemo na pojedinostima autoričina stilu pisanja, vidimo doista da je riječ o autoru svoje vrste. Martina piše s lakoćom, s poticajem istinskog estetskog doživljaja za svoje čitatelje. Jednostavno, ona gradi ambijent i prostor ljepote pred našim očima. Najdojmljiviji je pritom jezik kojim Autorica gradi ulogu svog junaka Galeba Marka: kao da simultano prevodi ptičji jezik, izričaje i doživljaje, kao da se suživljuje s emocijama ptice koja voli djecu i ljude. Valjda i ptice otkrivaju i osjećaju privrženost ljudi njihovu svijetu, ljepoti leta i ptičjih neponovljivih nebeskih krajolika i destinacija. Sasvim sam siguran da će slikovnice Martine Markov zaživjeti kao nova potreba i želja predškolcima, prvašićima, osmašima ali i nama odraslima. A ne može svatko tako jednostavno postići da ga se zaželi čitati odmah! – kako je to u slučaju Pustolovina Galeba Marka Martine Markov. Čitajući i gledajući – a ne znate što bi prije i što bi više – gledali ili čitali, jer ilustracije kao da se natječu s tekstom. Svi znamo da svaki galeb voli istraživati, ali, tako plemeniti zadatak, takav izazov i znatiželju što ih je Galebu Marku darovala Autorica, nesvakidašnji su. Znači letjeti, istražiti najljepše prostore Hrvatske – nacionalne parkove i parkove prirode i ispričati to svojoj biranoj publici – djeci, nešto je iznimno. Gotovo da nije mogla ničeg ljepšeg ni plemenitijeg učiniti! U najnovijoj slikovnici, iz pera blistave Martine Markov naslovljene Naša slikovnica, Autorica u crtežima murterskih mališana daje istinsku dramu pustog otoka u vrijeme epidemije korona virusa i karantene otoka Murtera, izrečenu u doživljaju svog glavnog junaka Galeba Marka. Tako se moćno isprepliću dva svijeta, stvarni tjeskobni koji stvaraju stariji i onaj bajkoviti svijet koji živi u dušama djece. I ono što ne možemo ne opaziti u ovom osvrtu je činjenica koja daje puno pojašnjenja: Autorica dolazi iz prostora jednog od najčudesnijih parkova prirode koje ovjekovječuju ljepotu naše Domovine – parka prirode Kornati. Sasvim je razvidno, po edukacijskim sadržajima i podatcima kojima je protkana svaka slikovnica, da je sama Autorica personificirana u tekstu galeba Marka kao vodič kroz njedra ljepote naših prirodnih bisera. Ostaje na kraju ustvrditi da je hrvatskim nakladničkim nebom uzletio istinski hrvatski Jonathan Livingstone, samo pod imenom Galeba Marka. Po temama, edukativnom sadržaju, i izričaju namijenjen je školskom uzrastu. Sasvim iskreno, po svojoj sadržajnosti, ideji, porukama, estetskom i ljudskom, jednako tako, uvjerljiv proizvod za svaki uzrast. A Galeba Marka, prema Autoričinu planu, čeka duga pustolovina i let, uzduž Hrvatske koja je puna ljepote. Sreća je Markova da mu je naša Autorica darovala puno ljubavi za letom i ljepotom. Upitajte djecu, saznat ćete koliko je to točno.

Mihovil Bogoslav Matković